Przejdź do treści

Kto może wziąć udział w projekcie?

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w programie profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

W projekcie może wziąć udział:

  • Personel medyczny – lekarze i pielęgniarki z placówek Podstawowej Opieki zdrowotnej, których siedziba znajduje się na terenie makroregionu centralnego (województwo mazowieckie, łódzkie),
  • Osoby w wieku aktywności zawodowej z woj. mazowieckiego i łódzkiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.

Lista placówek POZ realizujących program profilaktyki chorób odkleszczowych (LISTA)

Lista placówek POZ Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH (LISTA)

Więcej informacji udziela biuro projektu „Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.: 22 670 91 55
e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl

Skip to content