Przejdź do treści

Informacje dla placówek POZ i lekarzy

Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmujące pacjentów w ramach umowy z NFZ zainteresowane współpracą w ramach projektu pt. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ (pobierz plik)

Formularz oferty (pobierz plik)

Wzór Umowy (pobierz plik)

Regulamin Rekrutacji (pobierz plik)

Informacje dla placówek POZ i lekarzy  (pobierz plik)

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu – pracownicy placówek POZ (pobierz plik)

Terminy szkoleń dla lekarzy i pracowników POZ:

16 marca 2021 r. godz. 10.00-15.00 (szkolenie zdalne)

Współpraca obejmuje:

1. Komponent edukacyjny dla lekarzy i pielęgniarek z POZ mający na celu podniesienie wiedzy oraz kompetencji praktycznych w zakresie epidemiologii chorób odkleszczowych, wczesnej diagnostyki i leczenia boreliozy z Lyme zgodnie z przyjętymi standardami i rekomendacjami oraz zasad realizacji programu,
2. Komponent badawczy: konsultacje w POZ dla osób z grupy docelowej, w wieku aktywności zawodowej, przeprowadzenie badań diagnostycznych,
3. Konsultacje u specjalisty w zakresie chorób zakaźnych,
4. Działania edukacyjno-informacyjne dla pacjentów i osób z grup ryzyka.

Więcej informacji udziela biuro projektu „Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.: 22 670 91 55
e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl

Skip to content